Adwokat Martyna Musiał-Jabłońska Częstochowa

Adwokat Martyna Musiał – Jabłońska jest absolwentką VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę dyplomową z zakresu prawa karnego, a ściślej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pod tytułem „Odpowiedzialność karna za pomocnictwo i podżeganie do udzielania środków narkotycznych” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Zygfryda Siwika, Kierownika Katedry Prawa Karnego Gospodarczego i Skarbowego Uniwersytetu Wrocławskiego, współtwórcy Kodeksu Karnego Skarbowego z 1999 roku.

Prawnik z doświadczeniem

Adwokat Martyna Musiał – Jabłońska  swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła już w czasie studiów podejmując pracę w kancelariach prawniczych specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, pracy i ubezpieczeń społecznych. Jako prawnik odbywała również staże zawodowe w jednostkach organów ścigania.

Po ukończeniu studiów odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. W jej trakcie, pod kierunkiem patrona, pogłębiała doświadczenie zawodowe reprezentując klientów w licznych sporach gospodarczych i cywilnych oraz prowadząc obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych oraz świadcząc takie usługi, jak porady prawne.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego stając się członkiem Częstochowsko – Piotrowskiej Izby Adwokackiej w Częstochowie. Zawód adwokata wykonuje w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej przy ul. Św. Rocha 151 A w Częstochowie.

W swej historii zawodowej jako prawnik zajmowała kierownicze stanowisko w jednej z największych kancelarii prawnych w Częstochowie. Do Jej zadań należało wyznaczanie kierunków prowadzonych spraw, nadzór merytoryczny nad ich przebiegiem, kierowanie pracą kilkuosobowej grupy prawników i aplikantów adwokackich, obsługa Klientów indywidualnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek prawa handlowego.

Dobry adwokat w Częstochowie

Adwokat Martyna Musiał – Jabłońska brała też udział w akcjach pro bono, udzielając pomocy prawnej osobom najbardziej potrzebującym, m.in. w ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych, a także dzięki uprzejmości Burmistrza Krzepic udzielała też nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom tego miasta w budynku Urzędu Miasta Krzepice. Od dwóch lat świadczy także pomoc prawną zgodnie z przepisami Ustawy o Nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, tj. w roku 2016 w mieście Kamieńsk, obecnie w roku 2017 w mieście Dobrodzień.

W kręgu Jej zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym prawo konsumenckie, rodzinne i opiekuńcze, a także gospodarcze. Świadczone przez nią usługi są ukierunkowane na pomoc naszym Klientom w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania projektów umów, opinii prawnych, reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami państwowymi. Oferuje doradztwo prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i porady prawne dla klientów indywidualnych.

Pomoc prawna jaką można uzyskać u adwokata

Kancelaria adwokat Martyny Musiał - Jabłońskiej oferuje rozległą pomoc prawną. Doświadczenie zawodowe zdobyte na przestrzeni lat pracy pozwala na udzielanie porad w szerokim zakresie. Niezależnie od problemu, z którym przychodzi do nas Klient, możemy zaproponować usługi prawne na wysokim poziomie. Zatrudnieni przez kancelarię profesjonalni, dobrzy prawnicy potrafią rozeznać się w zawiłościach przepisów i rozporządzeń, a także wyjaśnić Klientowi dalsze postępowanie. Kancelaria zajmuje się m.in. prawem administracyjnym, karno-skarbowym oraz rodzinnym, pomagają także w sprawach rozwodowych.

Szkolenia u prawnika w Częstochowie

Adwokat Martyna Musiał - Jabłońska przeprowadza również specjalnie przygotowane szkolenia, które pomagają zapoznać się z systemem prawnym. Zakres kursów obejmuje prawo cywilne, prawo gospodarcze oraz handlowe, prawo pracy, prawo karne i rodzinne. Szkolenia prowadzą dobrzy adwokaci, którzy potrafią odpowiednio przekazać wiedzę – w sposób jasny i zrozumiały dla każdego. Ponadto dostosowują się do branży, w której działa Klient, aby jak najlepiej przedstawić problematykę wybranej dziedziny. Dzięki temu wszyscy uczestnicy kursu otrzymają kompleksową wiedzę na temat wyzwań prawnych, z którymi mogą się spotkać w trakcie prowadzenia własnej działalności. Nasi prawnicy w Częstochowie mogą przeprowadzać szkolenia w miejscu dowolnie wskazanym przez Klienta. Oferta kierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli firm.

Zaufanie do dobrych adwokatów

Kancelaria stawia na pierwszym miejscu współpracę z Klientem, dlatego zawsze można liczyć na dyskrecję i pełne zaangażowanie w sprawę. Dbałość o partnerskie relacje, indywidualne podejście i stały kontakt w dowolnej, preferowanej przez Klienta formie cechują każdego prawnika w Częstochowie pracującego dla kancelarii adwokat Martyny Musiał - Jabłońskiej.

Szukasz dobrego adwokata w Częstochowie? Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej porady u zaufanego i dobrego prawnika, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą kancelarią. Z przyjemnością pomożemy w rozeznaniu się w problemie natury prawnej, a przede wszystkim – w jego rozwiązaniu. Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam zleceń, dopilnujemy aby współpraca przebiegała sprawnie. Biuro Martyny Musiał -Jabłońskiej utrzymuje najwyższe standardy pod każdym względem.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia siedziby kancelarii przy ulicy św. Rocha 151 A.

Adwokat Martyna Musiał – Jabłońska | Prawnik Częstochowa