Adwokat Martyna Musiał-Jabłońska Częstochowa

Adwokat Martyna Musiał – Jabłońska jest absolwentką VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę dyplomową z zakresu prawa karnego, a ściślej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pod tytułem „Odpowiedzialność karna za pomocnictwo i podżeganie do udzielania środków narkotycznych” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Zygfryda Siwika, Kierownika Katedry Prawa Karnego Gospodarczego i Skarbowego Uniwersytetu Wrocławskiego, współtwórcy Kodeksu Karnego Skarbowego z 1999 roku.

Adwokat Martyna Musiał – Jabłońska  swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła już w czasie studiów podejmując pracę w kancelariach prawniczych specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, pracy i ubezpieczeń społecznych. Odbywała również staże zawodowe w jednostkach organów ścigania.

Po ukończeniu studiów odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. W jej trakcie, pod kierunkiem patrona, pogłębiała doświadczenie zawodowe reprezentując klientów w licznych sporach gospodarczych i cywilnych oraz prowadząc obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych oraz świadcząc takie usługi, jak porady prawne.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego stając się członkiem Częstochowsko – Piotrowskiej Izby Adwokackiej w Częstochowie. Zawód adwokata wykonuje w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej przy ul. Św. Rocha 151 A w Częstochowie.

W swej historii zawodowej zajmowała kierownicze stanowisko w jednej z największych kancelarii prawnych w Częstochowie. Do Jej zadań należało wyznaczanie kierunków prowadzonych spraw, nadzór merytoryczny nad ich przebiegiem, kierowanie pracą kilkuosobowej grupy prawników i aplikantów adwokackich, obsługa Klientów indywidualnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek prawa handlowego.

Adwokat Martyna Musiał – Jabłońska brała też udział w akcjach pro bono, udzielając pomocy prawnej osobom najbardziej potrzebującym, m.in. w ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych, a także dzięki uprzejmości Burmistrza Krzepic udzielała też nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom tego miasta w budynku Urzędu Miasta Krzepice. Od dwóch lat świadczy także pomoc prawną zgodnie z przepisami Ustawy o Nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, tj. w roku 2016 w mieście Kamieńsk, obecnie w roku 2017 w mieście Dobrodzień.

W kręgu Jej zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym prawo konsumenckie, rodzinne i opiekuńcze, a także gospodarcze. Świadczone przez nią usługi są ukierunkowane na pomoc naszym Klientom w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania projektów umów, opinii prawnych, reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami państwowymi. Oferuje doradztwo prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i porady prawne dla klientów indywidualnych.

Adwokat Martyna Musiał – Jabłońska, adwokat Częstochowa, porady prawne Częstochowa.