Świadcząc porady prawne w zakresie prawa karno-skarbowego i karnego, zawsze działamy w interesie naszych Klientów. Jesteśmy szybcy i skuteczni, powierzone nam sprawy dogłębnie analizujemy i poświęcamy im tyle czasu, ile potrzeba, aby w pełni je zrozumieć i znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Nasza kancelaria prawna w Częstochowie zawsze na bieżąco informuje zainteresowanych o wszelkich zmianach w prowadzonym postępowaniu i przedstawiamy możliwe kierunki rozwoju. Uważamy, że do podstawowych zasad relacji, jaką tworzy prawnik z reprezentowanym przez siebie człowiekiem, należą pełna uczciwość oraz jasne reguły współpracy. Tylko w takich warunkach rodzi się zaufanie, dające osobom korzystającym z naszych usług potrzebny komfort psychiczny.

porady prawne prawo karne i karno skarbowe

Każdy, kto zgłosi się po pomoc do naszej kancelarii, może mieć pewność, że jego sprawą zajmie się prawnik z wieloletnią praktyką w zawodzie. Stoimy na stanowisku, które zakłada, że skuteczne  w zakresie prawa karnego porady prawne i karno-skarbowego muszą być poparte nie tylko pogłębioną wiedzą, nieustannie aktualizowaną, ale także znajomością zastosowania przepisów prawa karnego, skarbowego i celnego w praktyce oraz bardzo dobrym zorientowaniem w realiach działania sądów i instytucji. Tylko taka pomoc prawna może być skuteczna i dawać zatrudniającym nas ludziom gwarancję sprawiedliwego traktowania.

Kancelaria Martyny Musiał-Jabłońskiej w Częstochowie reprezentuje zarówno osoby będące ofiarami przestępstwa, jak i podejrzanych oraz oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Doradzamy, jak odroczyć spłacenie kary lub umorzyć dług w Urzędzie Skarbowym. Zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z naruszeniem państwowych interesów finansowych przez osoby prywatne lub firmy.

Udzielane przez nas porady prawne przedstawiane są w sposób klarowny i wyczerpujący w taki sposób, aby wszyscy bez problemu mogli zrozumieć istotę sprawy oraz ewentualne konsekwencje podejmowanych działań prawnych. Towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania, oferując nie tylko doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, ale także gwarancję, że jesteśmy w ich sprawę w pełni zaangażowani.

Oferta pomocy prawnej naszej kancelarii to między innymi:

  • udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
  • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
  • obrona w sprawach o wykroczenia
  • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym w tym obejmującym między innymi wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie zasądzonej grzywny na raty