Nasza Kancelaria Adwokacka w Częstochowie w swojej ofercie posiada również organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa cywilnego, w tym przepisów dotyczących konsumentów, prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa karnego, rodzinnego. Ofertę szkoleń kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, które pragną wyposażyć swoich pracowników lub współpracowników w wiadomości natury prawnej przydatne w przypadku firm do podniesienia poziomu wiedzy swych pracowników, a przy tym jakości świadczonych przez nie usług, a w przypadku organizacji pozarządowych do udoskonalenia obsługi jej beneficjentów. Jesteśmy gotowi dostosować naszą ofertę prowadzenia szkoleń do specyfiki działalności poszczególnej branży Klienta, by w sposób kompleksowy omówić problematykę zagadnień prawnych, z jakimi spotykają się jej przedstawiciele. Szkolenia organizowane są w siedzibie Klienta lub innym dogodnym miejscu poza firmą.