Kancelaria adwokacka Adwokat Martyny Musiał-Jabłońskiej oferuje porady prawne w zakresie prawa cywilnego. Wieloletnie doświadczenie, bogata wiedza i dziesiątki spraw zakończonych sukcesem stanowią gwarancję profesjonalizmu oraz indywidualnego podejścia do każdego Klienta oraz zlecenia. Stale się rozwijamy i na bieżąco zapoznajemy z najnowszym orzecznictwem sądów. Szerokie grono zadowolonych Klientów, osób prywatnych i firm, jest naszą najlepszą wizytówką.

porady prawne prawo cywilne

Dostępna oferta obejmuje szereg działań z zakresu prawa cywilnego. Świadczymy usługi zarówno w ramach prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań. Nasze porady prawne dotyczą m.in. prawa własności, w tym także służebności, zasiedzenia czy też ustanawiania drogi koniecznej. Pomagamy w sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz w zagadnieniach dotyczących ochrony dóbr osobistych, jak również w dochodzeniu roszczeń, które wynikają z czynów niedozwolonych. Doradzamy i świadczymy pomoc w załatwieniu formalności w sprawach dotyczących windykacji należności (długi i wierzytelności), prawa lokalowego, konsumenta oraz spadkowego. W przypadkach, kiedy porady okazują się nie być wystarczające, nasz doświadczony prawnik występuje w imieniu Klientów w postępowaniach sądowych. Reprezentujemy osoby prawne, fizyczne oraz inne podmioty przed sądami w sprawach cywilnych.

 

Prawo cywilne obejmuje wiele zagadnień dotykających bezpośrednio niemal każdego człowieka. Brak wiedzy o przysługujących prawach i dostępnych rozwiązaniach może zostać wykorzystany na czyjąś niekorzyść, dlatego profesjonalna pomoc prawna doświadczonego prawnika jest w wielu przypadkach niezbędna. Z uwagi na mnogość przepisów prawa cywilnego oraz rozmaitych, regulowanych kwestii, zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

 

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego to między innymi:

 

 • konstruowanie projektów pozwów, wniosków, pism procesowych, umów
 • reprezentacja w postępowaniach przedsądowych, sądowych, a także postępowaniach polubownych
 • tworzenie opinii prawnych, opiniowanie umów, ogólnych warunków umów, regulaminów pod kątem zgodności ich zapisów z przepisami prawa, w tym prawa konsumenckiego itp.
 • reprezentacja w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, unieważnienie testamentu, wydziedziczenie i in.)
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, rozgraniczenie nieruchomości, naruszenie posiadania i ochrona własności, służebności i in.)
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa osobowego (ubezwłasnowolnienie, wyrażenie zgody na rozporządzenie majątkiem dziecka, ochrona dóbr osobistych)
 • reprezentacja konsumentów w sporach z przedsiębiorcami (instytucjami kredytowymi, ubezpieczycielami, operatorami mediów i in.)
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw lokatorów oraz eksmisji
 • pomoc prawna w sprawach dotyczących własności i innych praw odnoszących się do nieruchomości oraz rzeczy ruchomych (kupno i sprzedaż nieruchomości, analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami, umowy w procesie budowlanym, najmy lokali użytkowych, udział w procesie inwestycyjnym, sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, sprawy z zakresu ksiąg wieczystych)
 • reprezentacja w sprawach dotyczących roszczeń związanych z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów
 • obsługa spraw odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, o zadośćuczynienie
 • pomoc prawna z zakresu roszczeń o zapłatę oraz zwrot pieniędzy
 • pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu i zaprezentowania swojej sprawy. Profesjonalnie wyjaśnimy, na czym polega dany stan prawny, doradzimy i przedstawimy kolejne kroki, które należy podjąć, aby z sukcesem doprowadzić konkretną sprawę do końca i osiągnąć pożądany efekt.